Arkiv: Referat

Referat frå styremøte i NBF Hordaland 31.5.17

Dato: 31. mai 2017 Til stades:      Kari Fauskanger, Inger Dyrnesli, Per Vold, Manuela Werler, Ørjan Persen og Guri Aarhus 8/17 Godkjenning av referat frå styremøte: Referatet vart godkjent utan merknader 9/17 Praktiske ting ang. møtet om Biblioterapi :  Manuela presenterer føredragshaldane Det vert servert frukt og drikke på møtet. 10/17 Ebok-initiativet : Det kom gode tilbakemeldingar på innlegget til Ørjan … Fortsett å lese Referat frå styremøte i NBF Hordaland 31.5.17

Referat frå styremøtet, 04.april 2017

Dato: 4. april 2017 Til stades: Kari Fauskanger, Inger Dyrnesli, Per Vold, Manuela Werler, Ørjan Persen og Guri Aarhus 1/17 Godkjenning av refrat frå årsmøte:  Referatet vart godkjent utan merknader 2/17 Konstituering av styret 2017/2018 Leiar: Manuela Werler Nestleiar: Inger Dyrnesli Kasserar: Kari Fauskanger Informasjonsansvarleg: Per Vold Skrivar: Guri Aarhus Varamedlemmer : Ørjan Persen og … Fortsett å lese Referat frå styremøtet, 04.april 2017

Referat frå møtet 31. Januar 2017 NBF avd Hordaland

Desse møtte: Manuela Werler, Per Vold, Guri Aarhus, Ørjan Persen, Bente Bing Kleiva; Inger Dyrnesli hadde forfall. Saker: Godkjenning av referat. Referatet vart lese opp og godkjent. Førebuingar til årsmøtet. Årsmøtet vert 21. mars kl.19.00, papira til årsmøtet må sendast ut 21. Februar. Valkomiteen er ferdige med sitt arbeid og har fått gode kandidatar til … Fortsett å lese Referat frå møtet 31. Januar 2017 NBF avd Hordaland

Referat frå styremøte i NBF avdeling Hordaland 13.12.16

Saker: Referatet vart godkjent Oppsummering av tre seminar/møte: Neptunseminaret: Vi fekk 20 svar frå deltakarane, dei var stort sett nøgde. Vi vil flytte seminaret tilbake til hotell Neptun og ha max 60 deltakarar. Seminaret skal framleis haldast annakvart år. Debattmøte: Sjølv om det var nokre misforståingar når det gjaldt innleiarar og det var etter måten … Fortsett å lese Referat frå styremøte i NBF avdeling Hordaland 13.12.16

Referat frå styremøte i NBF avd Hordaland 25. oktober 2016

Desse møtte: Manuela Werler, Guri Aarhus, Per Vold, Inger Dyrneslid, Øjan Persen, Bente Bing Kleiva  Gjest frå NBF/HS: Anne Landøy Saker: Referat frå førre møte: Referatet vart godkjent Orientering frå saker på Organisasjonsmøtet i NBF 19. Og 20. Oktober 2016. Bente orienterte med innspel frå Anne Landøy. Orienteringa vart teken til vitande. Det er til … Fortsett å lese Referat frå styremøte i NBF avd Hordaland 25. oktober 2016

REFERAT FRÅ STYREMØTE I NBF AVD. HORDALAND 06.09.16

Desse møtte: Manuela Werler, Per Vold, Guri Aarhus, Ørjan Perssen, Inger Dyrnesli, Bente Bing Kleiva Saker: Godkjenning av referat frå møtet 30.5.16. Referatet vart godkjent. Nasjonalbibliotekdag – oppsummering: Det var noko aktivitet på fb-sida vår, men ikkje mykje. Det vi til no har oversikt over er: Bergen bibliotek: Litterær lunsj med Silje Fagerlund og eit … Fortsett å lese REFERAT FRÅ STYREMØTE I NBF AVD. HORDALAND 06.09.16

REFERAT FRÅ STYREMØTE I NBF AVD. HORDALAND 30.5.16

Desse møtte: Manuela Werler, Inger Dyrnesli, Guri Aarhus, Per Vold, Ørjan Persen og Bente Bing Kleiva. Saker: Godkjenning av referatet frå møtet 12.4.16. Godkjent  Gjennomføring av Vårmøtet. Dei praktiske sakene vart gjennomgått, MAKERspace startar sitt føredrag, kort pause med mat og Ørjan heldt fram med føredraget om kassering. Under dette punktet vart det og diskutert … Fortsett å lese REFERAT FRÅ STYREMØTE I NBF AVD. HORDALAND 30.5.16

Referat frå styremøte i NBF avd. Hordaland 12.4.16

Desse møtte: Manuela Werler, Inger Dyrnesli, Guri Aarhus, Bente Bing Kleiva Forfall: Per Vold, Ørjan Persen Saker: Dett vart godkjent Bibliotekmøtet i Tromsø. Manuela var styret sin representant på NBFs landsmøte og refererte frå dette. Det var få deltakarar frå Hordaland. Bibliotekmøtet var hyggeleg men dyrt! Det er betre for organisasjonen å reise på kontaktmøtet … Fortsett å lese Referat frå styremøte i NBF avd. Hordaland 12.4.16

Referat frå styremøtet NBF avdeling Hordaland 01.03.2016

Desse møtte: Manuela, Guri, Ørjan, Bente       Forfall: Per og Inger  Saker: Godkjenning av årmøte referat: Referatet vart godkjent Konstituering av styret: Leiar vart vald på årsmøtet, det var Manuela. Andre oppgåver vart fordelte slik: Inger – nestleiar, Per –kasserar, Bente – sekretær, Guri – informasjonsansvarleg Ørjan – er vald som varamedlem men vart oppmoda om … Fortsett å lese Referat frå styremøtet NBF avdeling Hordaland 01.03.2016

Referat frå styremøte 10.12.2015

Desse møtte: Agust, Eli, Manuela, Bente Referatet fra 22.09. vart godkjent Julemøtet. Det var 36 påmelde, 29 betalande i alt. Totalt eit overskott på kr.340.-. Skal vi vurdere bindande påmelding til neste år? Norli nr.7 vert lagt ned, men dei tilsette har fått arbeid andre stader. Dei hadde eit fint opplegg. Kan Ark/Beyer vere eit … Fortsett å lese Referat frå styremøte 10.12.2015