Arkiv: Årsmeldingar

Årsmelding 2017

I 2017 hadde NBF Hordaland disse aktivitetene 21. mars gjennomførte vi årsmøtet, samt at vi delte ut prisen for Årets bibliotek i Amalies hage på Bergen offentlig bibliotek. Det var bra oppmøte til årsmøtet og enda bedre til prisutdelingen etterpå. Tre bibliotek ble invitert for å presentere seg. Skolebiblioteket på Årstad vgs fikk prisen og … Fortsett å lese Årsmelding 2017

Årsmelding 2016

Årsmelding 2016 I 2016 hadde NBF Hordaland disse aktivitetene mai holdt vi et miniseminar. Dette var gratis for medlemmer, 100 kr for ikke-medlemmer da vi ønsket å trekke flere nye medlemmer. Det lyktes bare delvis, men de som kom fikk med seg strålende foredrag som handlet om tidsaktuelle temaer som Makerspace (Håvard Legreid) og kasseringsdebatten … Fortsett å lese Årsmelding 2016

Årsmelding 2015

I 2015 hadde NBF avd. Hordaland desse aktivitetane: Gjennomført vellykka Neptunseminar den 12. februar, med tema:  «Digital kompetanse og formidling i bibliotekene – hvordan forbreder vi oss på våre nye roller? Seminaret var gjennomført i samarbeid med Bibliotekarforbundet  i Hordaland og Hordaland fylkesbibliotek og hadde 73 deltakarar. [Dette var og med i årsmeldinga for 2014] … Fortsett å lese Årsmelding 2015

Årsmelding 2014

NBF avdeling Hordaland – Årsmelding 2013 I 2014 hadde NBF avd. Hordaland desse aktivitetane: Tre lesarinnlegg vart sende, to til Askøyværingen i samband med store nedskjeringar i budsjettet for folkebiblioteket på Askøy og at biblioteksjefstillinga ikkje blei lyst ut, sjølv om det er over eitt år sida den blei ledig. Trede lesarinnlegg kom i Vestnytt … Fortsett å lese Årsmelding 2014

Årsmelding 2013

NBF avdeling Hordaland – Årsmelding 2013 I 2013 hadde NBF avd. Hordaland desse aktivitetane: Ein stor del av arbeidet var knytt til å markere 100-årsjubileet til NBF sentralt og 75 år lokalt. NBF sentralt sendte rundt ei lampe til bibliotek i heile landet for å markere 100-årsjubileet. I Hordaland var lampa på rundtur 2. – 25. … Fortsett å lese Årsmelding 2013

Årsmelding 2012

NBF avdeling Hordaland – Årsmelding 2012 I 2012 hadde NBF avd. Hordaland desse aktivitetane: Lesarbrev om bibliotek som vart sendt til media, om nedskjeringar i bibliotek i høve til biblioteket si rolle og samfunnsoppgåve. Det 73. norske bibliotekmøtet i Stavanger 21.-23 mars. Avdelinga deltok med to personar frå styret. Studietur Personar frå styret har vore … Fortsett å lese Årsmelding 2012

Årsmelding 2011

NBF avdeling Hordaland – Årsmelding 2011 I 2011 var NBF avd. Hordaland medarrangør på fleire kurs og møte: Neptunseminaret Saman med Norsk fagbibliotekforening Bergen (NFF), Bibliotekarforbundet Hordaland (BF) og Hordaland fylkesbibliotek, arrangerte lokalavdelinga Neptunseminar tysdag 15. februar, med tittelen ”Bibliotekets digitale hverdag”. 106 deltakarar var med på seminaret, som vart arrangert i Terminus hall. Bibliotek … Fortsett å lese Årsmelding 2011

Årsmelding 2010

NBF avdeling Hordaland – Årsmelding  2010 I 2010 var NBF avd. Hordaland medarrangør på fleire kurs og møte: Neptunseminaret 2010 Saman med Norsk fagbibliotekforening Bergen (NFF), Bibliotekarforbundet Hordaland (BF) og Hordaland fylkesbibliotek, arrangerte lokalavdelinga Neptunseminar onsdag 24.februar, med tittelen ”E-bøker og bibliotek”. Innleiarar var ulike aktørar innan E-bokfeltet. 95 deltakarar deltok på seminaret. Seminaret vart … Fortsett å lese Årsmelding 2010

Årsmelding 2009

NBF avdeling Hordaland – Årsmelding  2009 I 2009 var NBF avdeling Hordaland medarrangør på fleire kurs og møte: Neptunseminaret 2009 Saman med NFF, BF og Hordaland fylkesbibliotek arrangerte lokalavdelinga Neptunseminaret i januar 2009, med tittelen ”Menneske møter maskin”. Hovudinnleiar var Alexander Johannessen, som snakka om bibliotek og teknologi. Andre innleiarar var Anne Karine Sandberg, om … Fortsett å lese Årsmelding 2009

Årsmelding 2008

NBF avdeling Hordaland – Årsmelding 2008/09 Årsmøte i Norsk Bibliotekforening avd. Hordaland vart halde på Hordaland fylkesbibliotek 12. mars 2008. Følgjande styre vart valt: Styret Inga Jorunn Nåmdal, 2008-2010 (kasserar) Krassi Rynning, 2008-2010 Helge Skurtveit, 2008-2010 (leiar) Eli Lothe, 2008-2010 (skrivar) Vibecke Svendsen, 2007-2009 Varamedlemer Marit Gro Berge, 2009 Baiba Eglite Børslien, 2009 Revisorar Aslaug … Fortsett å lese Årsmelding 2008