Det bergenske bibliotekseminar 21.april 2020

Dato: 21.04.2020 - 21.04.2020
Tidspunkt: 09:00 - 15:30
Sted: Bergen offentlig bibliotek

https://vlfk.pameldingssystem.no/det-bergenske-bibliotekseminar

I lys av de nye retningslinjene fra Folkehelseinstituttet har organisasjonskomiteen med tungt hjerte besluttet å avlyse Det bergenske bibliotekseminaret.Vi håper at vi kan ta det igjen ved en senere anledning.

 

Norsk bibliotekforening, avd. Hordaland, Bibliotekarforbundet, Bergen offentlige bibliotek og Seksjon for bibliotekutvikling, Vestland inviterer til:

Tema: Samarbeid & identitet

Program:

08:30 – 09:20 Registrering

09:20 – 09:30 Velkomen

09:30 – 10:00

Å ta publikum med fra begynnelsen

Foredragshaldarar: Per Eide og Håvard Legreid – Bergen offentlige bibliotek

I 2018 ble det vedtatt at det skal etableres to nye bibliotek i Bergen. Hva skal et nytt bibliotek inneholde og hvordan bør det utvikles i tråd med beboernes behov? I prosjektet Å ta publikum med fra begynnelsen har vi involvert brukerne for å utvikle de nye bydelsbibliotek. Vi forteller om prosesser og metoder.

10:00 – 10:30

Bærekraftig samspill – fra ord til handling!

Foredragshaldar: Kjersti Haukeland Eiken frå Innolab.

Kjersti Haukeland Eiken har bygget opp og leder innovasjonssenteret, Innolab, i Bergen kommune der fasilitering og utvikling av bærekraftige samspillsmetoder mellom det offentlige og det private er et av fokusområdene. Samle, dele og engasjere på tvers må til for å unngå lefsemøter og ordfabrikker!

10:45 – 11:30

Bibliotekarkompetanse anno 2020

Foredragshaldar: Tor Arne Dahl – OsloMet

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved OsloMet – storbyuniversitetet lanserer en ny programplan for bachelorstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap fra studieåret 2020-2021. Hvordan er resultatet og hva slags vurderinger er gjort i forkant?

11:30-12:30 Lunsj på hotell Terminus

12:30 – 13:15

Nasjonalbibliotekets digitale tjenester og NLB

Foredragshaldar: Sissel Ringstad – Nasjonalbiblioteket og bibliotekutvikling.no

Sissel Ringstad jobber i Nasjonalbiblioteket med nasjonal bibliotekutvikling og er redaktør for bibliotekutvikling.no. Hun skal fortelle om hvordan dere kan ta i bruk Nasjonalbibliotekets digitale tjenester, og om Norsk lyd- og blindeskriftbiblioteks tjenester. 

13:15-13:45

Inn i skulen – Biblioteka i Sunnfjord i kommune deler erfaringar frå skulebibliotekprosjektet. 

Foredragshaldarar: Jorun Systad, prosjektleder Bente Lund Hawkes

Kva skjer når biblioteket entrar rektormøter og personalmøter. Vi vil dele erfaringar om korleis eit folkebibliotek kan ta ei aktiv rolle i utvikling av skulebiblioteka. Korleis vi i Sunnfjord har jobba med å overføre rutinar og bibliotekfagleg kompetanse frå folkebibliotek til skulebibliotek.

13.45-14:15 Pause og utdeling av NBF-prisen for årets bibliotek

14:15-15:00 Paneldebatt ledet av Ruth Ørnholt

Pris:

  • Early bird før 13. mars:
    • 300,- for medlemmer i NBF /BF
    • 450, for ikke-medlemmer 
  • Etter 13. mars
    • 500,- pr. medlemmer 
    • 700,- ikke-medlem

Påmeldingsfrist 3. april 2020. Bindande påmelding!

Meld deg på ved denne lenka!

Hjarteleg velkomen og vel møtt til Det Bergenske Bibliotekseminar

Organisasjonskomiteen

Lurer du på noko? Ta kontakt med kontakt.nbf.hordaland@gmail.com