Inkalling til årsmøte 2019 i NBF Hordaland

NBF Hordaland inviterer med dette til årsmøte 2019 og prisutdeling for Årets bibliotek 2018

Tidspunkt: onsdag, 20. mars 2019 kl.17:00
Sted: Bergen offentlig bibliotek

Saksliste:

 1. Åpning
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Årsmelding 2018
 5. Regnskap 2018
 6. Handlingsplan for 2019
 7. Innkomne forslag
 8. Budsjettforslag 2019
 9. Valg
 10. kl.18:00 Markering av Verdens poesidag i UROM (ungdomsavedeling på Bergen off.bibliotek)
 11. Nominerte bibliotek til bibliotekprisen presenterer seg
 12. Utdeling av prisen for Årets bibliotek 2018

De tre nominerte bibliotek til Årets bibliotek er:

 • Sund folkebibliotek
 • Austrheim folkebibliotek
 • Strilabiblioteket

Sakspapirene finnes her:

 1. Årsmelding 2018
 2. Utkast til handlingsplan 2019
 3. Regnskap 2018

Påmeldingsfristen har gått, men hvis du har veldig lyst å være med, ta kontakt med manuela.werler@hfk.no

Vel møtt!
Hilsen styret i NBF avd. Hordaland