Årsmelding 2017

I 2017 hadde NBF Hordaland disse aktivitetene

  • 21. mars gjennomførte vi årsmøtet, samt at vi delte ut prisen for Årets bibliotek i Amalies hage på Bergen offentlig bibliotek. Det var bra oppmøte til årsmøtet og enda bedre til prisutdelingen etterpå. Tre bibliotek ble invitert for å presentere seg. Skolebiblioteket på Årstad vgs fikk prisen og det ble lagt merke til både i eget fylke og i nabofylkene. Det var bra oppmøte på årsmøtet, og siden det falt på samme dag som verdens poesidag gav Fredrick Haugen prisutdelingen en flott og poetisk ramme.
  • 31. mai inviterte vi til seminar om Biblioterapi i peisestuen på Høgskolen i Vestlandet. Linda Schade Andersen og Thor Magnus Tangerås holdt et engasjerende foredrag og 24 deltakere var kjempefornøyde.
  • 2. november begynte Bergen offentlig bibliotek med feiring av 100års jubileet og NBF Hordaland kunne bidra. Vi fikk Øivind Frisvold til å ta oss med på en reise gjennom BoBs historie og 25 tilskuere koste seg veldig med tanker på gamle tider.
  • 28. november var det NBF sin tur til å organisere julemøtet. Vi bytter annenhver år med NFF. Det fant sted på Boksalongen i Litteraturhuset. Paal Maage Elstad leste og NBFmedlemmene kunne handle med 10 % rabatt.
  • 6. november arrangerte BF Rogaland en politisk debatt om skolebibliotek i anledning til «Fagdager for skolebibliotekarer i vgs», som for første gang inkluderte også skolebibliotekarer fra både Rogaland og Sogn og Fjordane. Manuela stilte i panelet og presenterte NBF Hordaland sine holdninger.
  • I fylkeskommunen ble det i mars vedtatt en strategiplan for utvikling av skolebibliotek i videregående opplæring. I august begynte det derimot å vise seg tydelig at flere skoler ikke tok hensyn til. Ved 4 tilfeller ble vakante skolebibliotekarstillinger ikke utlyst, men overtallige lærere ble plassert på bibliotekene. NBF Hordaland stiller seg svært kritisk til dette og sendte i oktober en bekymringsmelding til opplæringsavdeling på fylket og til alle politikkere i kulturutvalget.
  • 15. november inviterte regjeringen til «Regional innspillmøte om fremtidens nasjonale kulturpolitikk». Ørjan stilte på vegne av NBF Hordaland og presenterte vårt innspill om bibliotekenes utfordringer og muligheter i framtiden.
  • I Odda ble det dessverre vedtatt at Odda bibliotek mister to halve stillinger og er nå nede på 2,5 stillinger. Både Manuela og Mariann Schjeide var i kontakt med Hardanger folkeblad. Mariann ble intervjuet på både fra avisen og radioen.
  • Det er holdt 5 styremøter i 2017 og NBF Hordaland takker Bergen offentlig bibliotek for lån av møtelokale.
  • NBF Hordaland hadde 242 medlemmer pr.31.desember 2017, som er 5 flere enn fjoråret. hvorav det var 79 institusjoner og 163 personlige medlemmer (13 nye).

Askøy, 24.januar 2018

Styret: Inger Dyrnesli, Guri Aarhus, Per Vold, Kari Fauskanger og Manuela Werler

Vara: Ørjan Persen, Terje Haugsgjerd