Referat fra styremøtet 5.mars 2018

  1. Referat fra sist møte godkjent.
  1. Forberedelser til årsmøte: Årsmøte holdes i Amalies hage, onsdag 21 mars (Verdens poesidag). Nytt styre er klart. To påmeldte så langt, en glutenfri & melkefri påmelding. Manuela sender ut påminnelse om årsmøte og sakspapirer til møtet. Per spør Erlend Nødtvedt om han kan lese ett dikt. Ørjan sjekker om Poesimaskinen er ledig. Hvis den fungerer tar Ørjan en kort presentasjon av poesimaskinen.

Årets bibliotek i Hordaland presenteres på møte. Det er tre kandidater: UBBMED, Fana filial og Fitjar folkebibliotek. Manuela kontakter de nominerte og ber de inn for å presentere seg selv, eventuelt skrive litt om biblioteket, så vi kan presentere alle nominerte.

Lyrikktips: Ruth Lillegraven.

  1. Handlingsplan. Hvor konkret bør/skal denne være? Den bør trolig være mer konkret enn den er i dag. Inger lager nytt utkast til årsmøtet.

 

  1. Økonomi.NBF Hordaland fikk i år 18 000 kroner i driftstilskudd, noe vi er godt fornøyd med.

 

  1. Planer for 2018.Det Bergenske bibliotekseminar (18. april) har så langt 19 påmeldte. Per sender ut påminnelse før påske, early bird-fristen er 23. mars. Det forrige vår-seminaret vårt om bibliotekterapi har vi fått mange gode tilbakemeldinger på. Forsøker å få til ett nytt halvdagsseminar i slutten av mai. En mulig foredragsholder er danske Elsebeth Tank som i fjor utga boken «Nye måder å være bibliotek på». Vi ser etter alternativer på bibliotekmøte i Sandefjord. Manuela, Ørjan og Inger skal delta på årets bibliotekmøte.

9-11 november holdes neste bibliotekfestival på BOB, vi ser om høst-arrangement kan avholdes i forbindelse med dette.

6. Annet:

Odda bibliotek har fått kraftige budsjettkutt, selv om vi ikke fikk gjennomslag for å spare biblioteket, er vi fornøyd med at vi klarte å synliggjøre de alvorlige konsekvensene kuttene får for Odda bibliotek. Vi bør følge opp saken i 2018, ser om noe kan gjøres opp mot budsjettforhandlingene i Odda kommune. Fokusere blant annet på hva biblioteket betyr for skolene.

Det er kostbart å delta på bibliotekmøtet, både deltakeravgift, hotell og festmiddag er priset høyt. Manuela ber sentralstyret se på mulighetene for å prise arrangementet lavere, slik av flere kan delta.

 

Referent: Ørjan