Årets bibliotek 2017 i Hordaland

Medisinsk biblioteket UBBMED ble kåret  til Årets bibliotek 2017 i Hordaland.

En stolt avdelingsleder, Kristin Valeur Børresen, mottok prisen av leder i NBF Hordaland, Manuela Werler.

I Amalies hage på Bergen offentlig bibliotek delte NBF Hordaland bibliotekprisen ut på selveste Verdens poesidag. Poesidebutant Sunniva Storebø ga prisutdelingen en verdig ramme.

Poesidebutant Sunniva Storebø

I begrunnelsen legger Norsk Bibliotekforeningen vekt på at det Medisinske biblioteket holder høyt faglig standard og har svært serviceinnstilt og kompetent personale.

UBBMED er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket og Haukeland sykehus. De yter gode tjenester til både studenter og ansatte gjennom kurs-og veiledningsarbeid og gjør også omfattende søk og referansearbeid til fagpersonale på Haukeland sykehus.

Det er et nyoppusset, moderne, medisinsk fagbibliotek der nesten all litteratur er elektronisk. Samtidig har biblioteket maktet å lage et bibliotek der brukerne trives og føler seg velkomne. «Akkurat som hjemme», er en av tilbakemeldingene biblioteket har fått.  UBBMED er også det første av universitetsbibliotekene i Bergen som er meråpent.

Gratulerer det Medisinsk biblioteket UBBMED med prisen for Årets bibliotek 2017 i Hordaland!

I tillegg til UBBMED var Fitjar folkebibliotek og Fana filial i Bergen nominert til prisen.

Avdelingsleder ved Medisinsk bibliotek, Kristin Valeur Børresen, med det synlige beviset for at biblioteket er kåret til Årets bibliotek 2017 i Hordaland.