Lydboken er død! Leve e-lydboken!

Salget av lydbøker på CD er i fritt fall og lydbøker på fysiske formater er i ferd med å dø ut. Digikortene er alt borte og produksjonen av lydbøker på CD vil trolig stoppe om et par år. I Sverige var inntektene fra digitale lydbøker 10 ganger så store som inntektene fra salget av fysiske lydbøker i 2016.

Bibliotekene har ikke lov til å låne ut digitalt innhold på samme måte som fysiske utgivelser. Det betyr at folkebibliotekene er avhengige av egne avtaler med forlagene for å kunne låne ut e-bøker og e-lydbøker, slike avtaler mangler for e-lydbøker.

Folkebibliotekene hadde de tekniske løsningene på plass alt i 2015, men vi har ennå ikke avtaler som gir oss mulighet til å låne ut lydbøker på mobil og nettbrett.

NBF Hordaland mener det er på høy tid at vi ser en fremgang i denne saken. Låneretten for digitalt innhold må lovfestes. Frem til en slik lovendring er på plass må sentrale myndigheter sørge for avtaler som gjør det mulig for folkebibliotekene å låne ut e-lydbøker. Vi kan ikke akseptere at lydbøkene forsvinner ut av folkebibliotekene.

NBF Hordaland ber derfor hovedstyret i Norsk bibliotekforening om å ta opp situasjonen med manglende e-lydbøker både med Nasjonalbiblioteket og Kulturdepartementet, slik at lånerne våre i løpet av 2017 får tilgang til nedlastbare lydbøker.

  • Ørjan Persen      Styremedlem, Norsk Bibliotekforening, avd. Hordaland

opersen@gmail.com

  • Manuela Werler   Styreleder, Norsk Bibliotekforening, avd. Hordaland

Tlf: 458 80 432 manuela.werler@hfk.no