Innkalling til årsmøte i NBF Hordaland

NBF Hordaland inviterer med dette til årsmøte og prisutdeling for Årets bibliotek 2016

Tidspunkt: tirsdag, 21. mars 2017 kl.17:30
Sted: Amalies hage på Bergen offentlig bibliotek

Saksliste:

 1. Åpning
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Årsmelding 2016
 5. Regnskap 2016
 6. Handlingsplan for 2017
 7. Innkomne forslag
 8. Budsjettforslag 2017
 9. Valg
 10. kl.18:30 Markering av Verdens poesidag
 11. Nominerte bibliotek til bibliotekprisen presenterer seg
 12. Utdeling av prisen for Årets bibliotek 2016

De tre nominerte bibliotek til Årets bibliotek er:

 • Skolebiblioteket på Årstad videregående skole
 • Biblioteket på Bergen Arkitekthøgskole
 • Strilabibliotek Meland/Lindås

Saker som ønskes behandlet sendes til: manuela.werler@hfk.no  innen 14.mars 2017.

Sakspapirer finnes her:

 1. Årsmelding 2016
 2. Regnskap 2017
 3. Handlingsplan 2017

Det vil bli enkel bevertning under årsmøtet fra kl.17:30 til kl.18:30, og vi ønsker derfor å vite om du kommer. Påmeldingsfrist er torsdag, 16.03.2016:

Vel møtt!
Hilsen styret i NBF avd. Hordaland