Styret

Styre valt på årsmøtet 09.02.2016:

Manuela Werler, leier
Askøy videregående skole
Søre Myrane 13
5300 Kleppestø
Tlf. 45 88 04 32
epost: Manuela.Werler@hfk.no

Inger Karin Dyrnesli, nestleier
Voss bibliotek
Evangervegen 6
5704 Voss
Tlf 56 51 94 70
epost: inger.k.dyrnesli@voss.kommune.no

Bente Bing Kleiva, sekretær
pensjonist
epost: bentebing@gmail.com

Per Vold, kasserer
Bergen Offentlige Bibliotek
Strømgt. 6
5015 Bergen
Tlf. 55 56 85 00
epost: per@bergenbibliotek.no

Guri Aarhus, informasjonsansvarlig
Meland bibliotek
Pb. 13
5906 Frekhaug
Tlf. 56 17 10 85
epost: guri.aarhus@gmail.com

Varamedlem:
Ørjan Person
Bergen Offentlige Bibliotek
Strømgt. 6
5015 Bergen
Tlf. 55 56 85 00
epost: orjan@bergenbibliotek.no

 

Revisorar:
Sigrun Eiden
Os folkebibliotek
Holtbrekka 7
5200 Os
Tlf. 56 57 52 70 epost:  sse@os-ho.kommune.no

Solveig Jellestad Valland
Kvam bibliotek
Postboks 13
5601 Norheimsund
Tlf. 56 55 17 99 epost: solveig.jellestad.valland@kvam.kommune.no