Arkiv: Referat

REFERAT FRÅ STYREMØTE I NBF AVD. HORDALAND 06.09.16

Desse møtte: Manuela Werler, Per Vold, Guri Aarhus, Ørjan Perssen, Inger Dyrnesli, Bente Bing Kleiva Saker: Godkjenning av referat frå møtet 30.5.16. Referatet vart godkjent. Nasjonalbibliotekdag – oppsummering: Det var noko aktivitet på fb-sida vår, men ikkje mykje. Det vi til no har oversikt over er: Bergen bibliotek: Litterær lunsj med Silje Fagerlund og eit … Fortsett å lese REFERAT FRÅ STYREMØTE I NBF AVD. HORDALAND 06.09.16

REFERAT FRÅ STYREMØTE I NBF AVD. HORDALAND 30.5.16

Desse møtte: Manuela Werler, Inger Dyrnesli, Guri Aarhus, Per Vold, Ørjan Persen og Bente Bing Kleiva. Saker: Godkjenning av referatet frå møtet 12.4.16. Godkjent  Gjennomføring av Vårmøtet. Dei praktiske sakene vart gjennomgått, MAKERspace startar sitt føredrag, kort pause med mat og Ørjan heldt fram med føredraget om kassering. Under dette punktet vart det og diskutert … Fortsett å lese REFERAT FRÅ STYREMØTE I NBF AVD. HORDALAND 30.5.16

Referat frå styremøte i NBF avd. Hordaland 12.4.16

Desse møtte: Manuela Werler, Inger Dyrnesli, Guri Aarhus, Bente Bing Kleiva Forfall: Per Vold, Ørjan Persen Saker: Dett vart godkjent Bibliotekmøtet i Tromsø. Manuela var styret sin representant på NBFs landsmøte og refererte frå dette. Det var få deltakarar frå Hordaland. Bibliotekmøtet var hyggeleg men dyrt! Det er betre for organisasjonen å reise på kontaktmøtet … Fortsett å lese Referat frå styremøte i NBF avd. Hordaland 12.4.16

Referat frå styremøtet NBF avdeling Hordaland 01.03.2016

Desse møtte: Manuela, Guri, Ørjan, Bente       Forfall: Per og Inger  Saker: Godkjenning av årmøte referat: Referatet vart godkjent Konstituering av styret: Leiar vart vald på årsmøtet, det var Manuela. Andre oppgåver vart fordelte slik: Inger – nestleiar, Per –kasserar, Bente – sekretær, Guri – informasjonsansvarleg Ørjan – er vald som varamedlem men vart oppmoda om … Fortsett å lese Referat frå styremøtet NBF avdeling Hordaland 01.03.2016

Referat frå styremøte 10.12.2015

Desse møtte: Agust, Eli, Manuela, Bente Referatet fra 22.09. vart godkjent Julemøtet. Det var 36 påmelde, 29 betalande i alt. Totalt eit overskott på kr.340.-. Skal vi vurdere bindande påmelding til neste år? Norli nr.7 vert lagt ned, men dei tilsette har fått arbeid andre stader. Dei hadde eit fint opplegg. Kan Ark/Beyer vere eit … Fortsett å lese Referat frå styremøte 10.12.2015

Referat frå styremøte 22.09. 2015

tilstades: Bente, Eli, Ágúst og Ritha forfall: Manuela Referent: Ritha 1.Referat, godkjend utan merknader 2.Nasjonal bibliotekdag, me har fått ei oppsumering frå NBF sentralt. Fleire i fylket har markert dagen, det har også vore fleire avisinnlegg. Me sendte brev til alle folkebiblioteka med flygeblad og oppmoding om å markere dagen vart sendt ut til medlemmene. Meiner … Fortsett å lese Referat frå styremøte 22.09. 2015

Referat frå styremøte 09.06.2015

deltakarar: Ágúst, Manuela, Bente, Ritha og Eli ; referent:Ritha SAKLISTE Referat frå møte 14.04.2015, godkjend ingen merknadar. Innkalling, ingen merknader Valkomite Førebels er ingen førespurd, Ágúst arbeidar vidare med saka. Organisasjonsmøte Organisasjonsmøte/nspirasjonsseminar er fastsett til 29.og 30.oktober. Ágúst, Manuela og Ritha har lyst å delta. Kanskje også Bente. 4.Det 75.norske Bibliotekmøte (i Tromsø) Den 9.mars-11.mars. Ágúst … Fortsett å lese Referat frå styremøte 09.06.2015

Referat frå styremøte 14.04.2015

deltakarar: Ágúst, Manuela, Bente, Ritha og Eli referent:Ritha SAKLISTE Referat frå årsmøte 17.03.2015, godkjend ingen merknadar. Konstituering av styret Styret konstituerte seg med den same rollefordelinga som før. Økonomirapport Gjennomgått og tatt til etteretning, laget har fått drifts- og aktivitetstilskot. Vedr. neptunseminar, NFF må kontaktast og pengar som har stått på felles Neptunkonto må overførast … Fortsett å lese Referat frå styremøte 14.04.2015

REFERAT FRA STYREMØTET 21.01.2015

Deltakarar: Ágúst, Manuela, Bente, Ritha, Eli og Synnøve Referent: Ritha SAKLISTE Referat frå førre møte 25.11. 2014,Godkjent kommentarar: Julemøtet på Norli var særs vellukka. Status for Neptunseminaret;Desverre er det langt færre påmeldte enn det som var forventa. Erfaringar som er gjort undervegs er mellom anna at det bør vere ein regel at arrangør bestiller billetter til foredragshaldarane. Eit … Fortsett å lese REFERAT FRA STYREMØTET 21.01.2015

Referat fra styremøtet 24.11.2014

Deltakarar: Ágúst, Manuela, Bente, Ritha, Eli og Synnøve referent:Ritha SAKLISTE Referat frå førre møte 24.09.14, godkjent ingen tilføyingar Orientering frå Organisasjonsmøtet i Oslo: Positivt og kjekt å treffe og bli kjent med andre NBFarar. Ágúst og Manuela vart både inspirert og engasjert av møtet, med eit lesarinnlegg i Askøyværingen frå Manuela som resultat. Status for … Fortsett å lese Referat fra styremøtet 24.11.2014