Arkiv: Referat

Referat frå styremøtet NBF avdeling Hordaland 01.03.2016

Desse møtte: Manuela, Guri, Ørjan, Bente       Forfall: Per og Inger  Saker: Godkjenning av årmøte referat: Referatet vart godkjent Konstituering av styret: Leiar vart vald på årsmøtet, det var Manuela. Andre oppgåver vart fordelte slik: Inger – nestleiar, Per –kasserar, Bente – sekretær, Guri – informasjonsansvarleg Ørjan – er vald som varamedlem men vart oppmoda om … Fortsett å lese Referat frå styremøtet NBF avdeling Hordaland 01.03.2016

Referat frå styremøte 10.12.2015

Desse møtte: Agust, Eli, Manuela, Bente Referatet fra 22.09. vart godkjent Julemøtet. Det var 36 påmelde, 29 betalande i alt. Totalt eit overskott på kr.340.-. Skal vi vurdere bindande påmelding til neste år? Norli nr.7 vert lagt ned, men dei tilsette har fått arbeid andre stader. Dei hadde eit fint opplegg. Kan Ark/Beyer vere eit … Fortsett å lese Referat frå styremøte 10.12.2015

Referat frå styremøte 22.09. 2015

tilstades: Bente, Eli, Ágúst og Ritha forfall: Manuela Referent: Ritha 1.Referat, godkjend utan merknader 2.Nasjonal bibliotekdag, me har fått ei oppsumering frå NBF sentralt. Fleire i fylket har markert dagen, det har også vore fleire avisinnlegg. Me sendte brev til alle folkebiblioteka med flygeblad og oppmoding om å markere dagen vart sendt ut til medlemmene. Meiner … Fortsett å lese Referat frå styremøte 22.09. 2015

Referat frå styremøte 09.06.2015

deltakarar: Ágúst, Manuela, Bente, Ritha og Eli ; referent:Ritha SAKLISTE Referat frå møte 14.04.2015, godkjend ingen merknadar. Innkalling, ingen merknader Valkomite Førebels er ingen førespurd, Ágúst arbeidar vidare med saka. Organisasjonsmøte Organisasjonsmøte/nspirasjonsseminar er fastsett til 29.og 30.oktober. Ágúst, Manuela og Ritha har lyst å delta. Kanskje også Bente. 4.Det 75.norske Bibliotekmøte (i Tromsø) Den 9.mars-11.mars. Ágúst … Fortsett å lese Referat frå styremøte 09.06.2015

Referat frå styremøte 14.04.2015

deltakarar: Ágúst, Manuela, Bente, Ritha og Eli referent:Ritha SAKLISTE Referat frå årsmøte 17.03.2015, godkjend ingen merknadar. Konstituering av styret Styret konstituerte seg med den same rollefordelinga som før. Økonomirapport Gjennomgått og tatt til etteretning, laget har fått drifts- og aktivitetstilskot. Vedr. neptunseminar, NFF må kontaktast og pengar som har stått på felles Neptunkonto må overførast … Fortsett å lese Referat frå styremøte 14.04.2015

REFERAT FRA STYREMØTET 21.01.2015

Deltakarar: Ágúst, Manuela, Bente, Ritha, Eli og Synnøve Referent: Ritha SAKLISTE Referat frå førre møte 25.11. 2014,Godkjent kommentarar: Julemøtet på Norli var særs vellukka. Status for Neptunseminaret;Desverre er det langt færre påmeldte enn det som var forventa. Erfaringar som er gjort undervegs er mellom anna at det bør vere ein regel at arrangør bestiller billetter til foredragshaldarane. Eit … Fortsett å lese REFERAT FRA STYREMØTET 21.01.2015

Referat fra styremøtet 24.11.2014

Deltakarar: Ágúst, Manuela, Bente, Ritha, Eli og Synnøve referent:Ritha SAKLISTE Referat frå førre møte 24.09.14, godkjent ingen tilføyingar Orientering frå Organisasjonsmøtet i Oslo: Positivt og kjekt å treffe og bli kjent med andre NBFarar. Ágúst og Manuela vart både inspirert og engasjert av møtet, med eit lesarinnlegg i Askøyværingen frå Manuela som resultat. Status for … Fortsett å lese Referat fra styremøtet 24.11.2014

Referat fra styremøtet 24.september

SAKLISTE: Referat fra møte 8. april; godkjent, ingen merknader Organisasjonsmøte 29. og 30. oktober – Deltagelse fra Hordaland; Ágúst og Manuela deltar fra styret. Kulturkonferansen 2014 – Konferansen er avlyst/utsatt til februar. Neptunseminaret 2015 – 12.februar på Hotell Norge. NFF vedtok på sitt årsmøte å ikke være medarrangør på Neptunseminaret. Bente påpekte at det finnes … Fortsett å lese Referat fra styremøtet 24.september

Referat frå styremøtet 9. april

SAKSLISTE 1.      Referat frå årsmøte; Godkjent utan merknadar. 2.      Orientering frå Bibliotekmøtet i Trondheim; Det var ikkje nokre store diskusjonar på møtet. Landsmøtet var prega av den kongelege vitjinga (blant anna hastverk pga HKH Mette Marit) og då ikkje utelukkande positivt. Dei fleste seminara var spanande og gode. Det store omfanget overraska, då BIBSYS no … Fortsett å lese Referat frå styremøtet 9. april

Referat frå styremøtet 28. januar

Møtet varte frå kl 15.00 til kl 15.50. Til stades på fylkesbiblioteket: Helge Skurtveit, Eli Randmo, Synnøve Gjermundnes og Eli Lothe. På telefon: Bente Bing Kleiva. Helge leia møtet. Årsmøte 2014 Dato for årsmøtet 2014 vart bestemt til onsdag 5. mars. Helge sender ut innkalling. Handlingsplan for 2014 Helge hadde med utkast til handlingsplan for 2014. … Fortsett å lese Referat frå styremøtet 28. januar