Arkiv: Referat

Referat fra styremøtet 5.mars 2018

Referat fra sist møte godkjent. Forberedelser til årsmøte: Årsmøte holdes i Amalies hage, onsdag 21 mars (Verdens poesidag). Nytt styre er klart. To påmeldte så langt, en glutenfri & melkefri påmelding. Manuela sender ut påminnelse om årsmøte og sakspapirer til møtet. Per spør Erlend Nødtvedt om han kan lese ett dikt. Ørjan sjekker om Poesimaskinen er … Fortsett å lese Referat fra styremøtet 5.mars 2018

Referat frå styremøte 27.11.2017

Til stades: Inger Dyrnesli, Kari Fauskanger, Ørjan Persen og Manuela Werler Stad: Litteraturhuset 1. Referatet frå førre styremøte vart godkjent. 2. Aktivitetstilskot Planlagde aktivitetar i 2018: Årsmøte 21.mars med kåring av Årets bibliotek i Hordaland 18.april Yggdrasil ( Det som før heitte Neptun-seminaret). Sommarmøte Haustmøte Søkjer om 20 000,- kr. Manuela søkjer om dette Økonomien i … Fortsett å lese Referat frå styremøte 27.11.2017

Referat til styremøte 3.10.2017

Dato:                 3. oktober 2017 Stad:                  Årstad videregående skole – biblioteket (Årets bibliotek i Hordaland i 2016/2017) Til stades:       Kari Fauskanger, Inger Dyrnesli, Per Vold, Manuela Werler og Guri Aarhus. Sunniva Relling Berg og Eldrid N. Sørnes deltok også på møtet Saksnr Skildring Ansvarleg 15/17 Godkjenning av referat frå 31. mai 2017. referatet var … Fortsett å lese Referat til styremøte 3.10.2017

Referat frå styremøte i NBF Hordaland 31.5.17

Dato: 31. mai 2017 Til stades:      Kari Fauskanger, Inger Dyrnesli, Per Vold, Manuela Werler, Ørjan Persen og Guri Aarhus 8/17 Godkjenning av referat frå styremøte: Referatet vart godkjent utan merknader 9/17 Praktiske ting ang. møtet om Biblioterapi :  Manuela presenterer føredragshaldane Det vert servert frukt og drikke på møtet. 10/17 Ebok-initiativet : Det kom gode tilbakemeldingar på innlegget til Ørjan … Fortsett å lese Referat frå styremøte i NBF Hordaland 31.5.17

Referat frå styremøtet, 04.april 2017

Dato: 4. april 2017 Til stades: Kari Fauskanger, Inger Dyrnesli, Per Vold, Manuela Werler, Ørjan Persen og Guri Aarhus 1/17 Godkjenning av refrat frå årsmøte:  Referatet vart godkjent utan merknader 2/17 Konstituering av styret 2017/2018 Leiar: Manuela Werler Nestleiar: Inger Dyrnesli Kasserar: Kari Fauskanger Informasjonsansvarleg: Per Vold Skrivar: Guri Aarhus Varamedlemmer : Ørjan Persen og … Fortsett å lese Referat frå styremøtet, 04.april 2017

Referat frå møtet 31. Januar 2017 NBF avd Hordaland

Desse møtte: Manuela Werler, Per Vold, Guri Aarhus, Ørjan Persen, Bente Bing Kleiva; Inger Dyrnesli hadde forfall. Saker: Godkjenning av referat. Referatet vart lese opp og godkjent. Førebuingar til årsmøtet. Årsmøtet vert 21. mars kl.19.00, papira til årsmøtet må sendast ut 21. Februar. Valkomiteen er ferdige med sitt arbeid og har fått gode kandidatar til … Fortsett å lese Referat frå møtet 31. Januar 2017 NBF avd Hordaland

Referat frå styremøte i NBF avdeling Hordaland 13.12.16

Saker: Referatet vart godkjent Oppsummering av tre seminar/møte: Neptunseminaret: Vi fekk 20 svar frå deltakarane, dei var stort sett nøgde. Vi vil flytte seminaret tilbake til hotell Neptun og ha max 60 deltakarar. Seminaret skal framleis haldast annakvart år. Debattmøte: Sjølv om det var nokre misforståingar når det gjaldt innleiarar og det var etter måten … Fortsett å lese Referat frå styremøte i NBF avdeling Hordaland 13.12.16

Referat frå styremøte i NBF avd Hordaland 25. oktober 2016

Desse møtte: Manuela Werler, Guri Aarhus, Per Vold, Inger Dyrneslid, Øjan Persen, Bente Bing Kleiva  Gjest frå NBF/HS: Anne Landøy Saker: Referat frå førre møte: Referatet vart godkjent Orientering frå saker på Organisasjonsmøtet i NBF 19. Og 20. Oktober 2016. Bente orienterte med innspel frå Anne Landøy. Orienteringa vart teken til vitande. Det er til … Fortsett å lese Referat frå styremøte i NBF avd Hordaland 25. oktober 2016

REFERAT FRÅ STYREMØTE I NBF AVD. HORDALAND 06.09.16

Desse møtte: Manuela Werler, Per Vold, Guri Aarhus, Ørjan Perssen, Inger Dyrnesli, Bente Bing Kleiva Saker: Godkjenning av referat frå møtet 30.5.16. Referatet vart godkjent. Nasjonalbibliotekdag – oppsummering: Det var noko aktivitet på fb-sida vår, men ikkje mykje. Det vi til no har oversikt over er: Bergen bibliotek: Litterær lunsj med Silje Fagerlund og eit … Fortsett å lese REFERAT FRÅ STYREMØTE I NBF AVD. HORDALAND 06.09.16

REFERAT FRÅ STYREMØTE I NBF AVD. HORDALAND 30.5.16

Desse møtte: Manuela Werler, Inger Dyrnesli, Guri Aarhus, Per Vold, Ørjan Persen og Bente Bing Kleiva. Saker: Godkjenning av referatet frå møtet 12.4.16. Godkjent  Gjennomføring av Vårmøtet. Dei praktiske sakene vart gjennomgått, MAKERspace startar sitt føredrag, kort pause med mat og Ørjan heldt fram med føredraget om kassering. Under dette punktet vart det og diskutert … Fortsett å lese REFERAT FRÅ STYREMØTE I NBF AVD. HORDALAND 30.5.16