Arkiv: Årsmeldingar

Årsmelding 2006

NBF avd. Hordaland Årsmelding 2006/07 Årsmøte i Norsk Bibliotekforening avd. Hordaland vart halde på Hordaland fylkesbibliotek 8. mars 2006. Følgjande styre vart valt: Inga Jorunn Nåmdal, 2006-2008 Krassi Rynning, 2006-2008 Helge Skurtveit, 2006-2008 Bente Solheim, 2005-2007 Eli Lothe, 2006-2008 Varamedlemer  Bente Dammen Vibecke Svendsen Revisorar      Inger Jåstad Aslaug Høyland Holmås Valnemnd     Else Færøy Elin Golten … Fortsett å lese Årsmelding 2006

Årsmelding 2005

NBF avd. Hordaland Årsmelding 2005  Årsmøte i Norsk Bibliotekforening avd. Hordaland vart halde på Hordaland fylkesbibliotek 3. mars 2005. Følgjande styre vart valt: Bente Solheim, 2005-2007 Mona Steiner Brekkan, 2005-2007 Inga Jorunn Nåmdal, 2004-2006 Eli Lothe, 2004-2006 Lena Jensen, 2004-2006 Mona Steiner Brekkan sa i frå seg styrevervet 18.01.2006 Varamedlemer: Bente Dammen Vibecke Svendsen Revisorar: … Fortsett å lese Årsmelding 2005

Årsmelding 2004

NBF avdeling Hordaland – Årsmelding 2004 Årsmøte i Norsk Bibliotekforening avd. Hordaland vart halde på Hordaland fylkesbibliotek 8. mars 2004. Følgjande styre vart valt: Bente Solheim, ikkje på val (2003-2005) Mona Steiner Brekkan, ikkje på val (2003-2005) Inga Jorunn Nåmdal, 2004-2006 Eli Lothe, 2004-2006 Lena Jensen, 2004-2006 Varamedlemer:  Vibecke Svendsen, Bente Dammen Revisorar:          Aslaug Høyland … Fortsett å lese Årsmelding 2004

Årsmelding 2003

Årsmøte i Norsk Bibliotekforening avd. Hordaland vart halde på Hordaland fylkesbibliotek 19. mars 2003. Styret Følgjande styre vart valt: Inga Jorunn Nåmdal Eli Lothe Lena Jensen Mona Steiner Brekkan Bente Solheim Varamedlemer:     Vibecke Svendsen, Bente Dammen Revisorar:          Aslaug Høyland Holmås, Inger Jåstad Valnemd:           Marit Gro Berge, Siri Jordal, Helga Bjørg Hanssen Styret konstituerte seg på … Fortsett å lese Årsmelding 2003

Årsmelding 2002

NBF avdeling Hordaland – Årsmelding 2002 Årsmøte i Norsk Bibliotekforening avd. Hordaland vart halde i Bergen off. bibliotek 6. mars 2002.  Styret Følgjande styre vart valt: Trude Bendiksen Liv Glasser Lena Jensen Eli Lothe Inga Jorunn Nåmdal Borghild Laupsa Torvik Varamedlemer:  Vibecke Svendsen, Bente Dammen Revisorar:  Aslaug Høyland Holmås, Inger Jåstad Valnemd:   Marit Gro Berge, … Fortsett å lese Årsmelding 2002