Referat frå styremøte i NBF avd. Hordaland 12.4.16

Desse møtte: Manuela Werler, Inger Dyrnesli, Guri Aarhus, Bente Bing Kleiva

Forfall: Per Vold, Ørjan Persen

Saker:

  1. Dett vart godkjent
  2. Bibliotekmøtet i Tromsø. Manuela var styret sin representant på NBFs landsmøte og refererte frå dette. Det var få deltakarar frå Hordaland. Bibliotekmøtet var hyggeleg men dyrt! Det er betre for organisasjonen å reise på kontaktmøtet for å bli kjent med andre i organisasjonen og medlemar av HS, – og ikkje minst diskutere bibliotekpolitiske saker.
  3. Vi får materiale frå NBF sentralt. Guri har laga utkast til dette og ventar no på materialet.
  4. Sommarmøte 26. mai. Vi har eit miniseminar på BoB frå kl.14 – 16. Seminaret er gratis for nye medlemar, personlege medlemar betaler kr.100.- og institusjonsmedlemar kr.700.-. Per har eit innlegg om spel, Ørjan om kassering. Guri lagar utkast til invitasjon som vert sendt ut i april. Vi må finn ei løsing på korleis deltakaravgifta skal betalast.
  5. Status økonomi. Kasserar Per var sakna!
  6. Neste styremøte vert 26.5.16 kl.12.00 på BoB Amalies hage.

 

Ref.

Bente Bing Kleiva