Innkalling til årsmøte

Styret i NBF avd. Hordaland kallar med dette inn til årsmøte.

Tid: Tysdag 9. februar 2016 kl. 17:00

Stad: Hordaland fylkesbiblioteket, Wigandgården, 2. etg.

Saklista

  1. Opning
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  3. Val av møteleiar, referent og teljekorps
  4. Årsmelding 2015
  5. Rekneskap 2015
  6. Innkomne framlegg
  7. Handlingsplan 2016
  8. Framlegg til budsjett for 2016
  9. Val

 

Om nokon vil fremja saker på årsmøtet, må styret ha desse seinast 1. februar. Dei vert å senda til agust.magnusson@kvinnherad.kommune.no

Sakspapira til årsmøtet vert sende ut når fristen for innkomne framlegg er gått ut.

Helsing frå styret

Ágúst Magnússon, Leiar