Innkalling til årsmøte 2015

Styret i NBF avd. Hordaland kallar med dette inn til årsmøte.

Tid: Tysdag 17. mars 2015 kl. 17.00

Stad: Hordaland fylkesbibliotek, Wigandgården 2 etg.

Vi serverer pizza og kaffe/te

Sakliste

  1. Opning
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  3. Val av møteleiar, referent og teljekorps
  4. Årsmelding 2014
  5. Rekneskap 2014
  6. Innkomne framlegg
  7. Handlingsplan for 2015
  8. Framlegg til budsjett for 2015
  9. Val (alle kandidatar er spurde på førehand

 

Vel møtt!