22.3.2017

Årets bibliotek 2016 i Hordaland

Skolebiblioteket på Årstad videregående fikk prisen for Årets bibliotek 2016 i Hordaland I Amalies hage på Bergen offentlig bibliotek delte NBF Hordaland bibliotekprisen ut på selveste Verdens poesidag. Poesidebutant Fredrik Hagen innledet prisutdelingen på vakkert vis ved å lese noen utdrag fra sin bok «Jeg kom plutselig til å slutte å tenke på deg». NBF … Fortsett å lese Årets bibliotek 2016 i Hordaland

14.2.2017

Innkalling til årsmøte i NBF Hordaland

NBF Hordaland inviterer med dette til årsmøte og prisutdeling for Årets bibliotek 2016 Tidspunkt: tirsdag, 21. mars 2017 kl.17:30 Sted: Amalies hage på Bergen offentlig bibliotek Saksliste: Åpning Valg av møteleder og referent Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsmelding 2016 Regnskap 2016 Handlingsplan for 2017 Innkomne forslag Budsjettforslag 2017 Valg kl.18:30 Markering av Verdens poesidag … Fortsett å lese Innkalling til årsmøte i NBF Hordaland

6.2.2017

Referat frå møtet 31. Januar 2017 NBF avd Hordaland

Desse møtte: Manuela Werler, Per Vold, Guri Aarhus, Ørjan Persen, Bente Bing Kleiva; Inger Dyrnesli hadde forfall. Saker: Godkjenning av referat. Referatet vart lese opp og godkjent. Førebuingar til årsmøtet. Årsmøtet vert 21. mars kl.19.00, papira til årsmøtet må sendast ut 21. Februar. Valkomiteen er ferdige med sitt arbeid og har fått gode kandidatar til … Fortsett å lese Referat frå møtet 31. Januar 2017 NBF avd Hordaland

10.1.2017

Årets bibliotek i Hordaland 2016

Hvem synes du fortjener prisen for Årets bibliotek i Hordaland i 2016? Prisen skal deles ut på årsmøtet av NBF Hordaland i mars 2017. Alle typer bibliotek kan nomineres: folkebibliotek, fagbibliotek, skolebibliotek eller mobile bibliotek. Alle bibliotekbrukere i Hordaland er oppfordret til å sende inn forslag! Stem frem din favoritt!   Frist: 13. februar 2017

3.1.2017

Referat frå styremøte i NBF avdeling Hordaland 13.12.16

Saker: Referatet vart godkjent Oppsummering av tre seminar/møte: Neptunseminaret: Vi fekk 20 svar frå deltakarane, dei var stort sett nøgde. Vi vil flytte seminaret tilbake til hotell Neptun og ha max 60 deltakarar. Seminaret skal framleis haldast annakvart år. Debattmøte: Sjølv om det var nokre misforståingar når det gjaldt innleiarar og det var etter måten … Fortsett å lese Referat frå styremøte i NBF avdeling Hordaland 13.12.16

Gå til nyhetsarkiv >